Kultur och miljöprojektet "Sopoperan", Halmstad 2008 Kultur och miljöprojektet "Sopoperan", Halmstad 2008

Jag har skapat rekvisita och dekor till olika föreställningar och evenemang. Något som oftast ger fantasin fritt spelrum och som jag gärna skulle jobba mer med. Jag har haft förmånen att få delta i större projekt som bland annat Vågspel 2007, Sopoperan 2008, FETT, 2009 ochTall Ships Races 2011.
I mitt arbete på Ljus och Dekor får jag dessutom chansen att fortlöpande jobba med massor av spännande scenografier och rekvisita, både för utom och inomhusscener

 

I teaterns värld är allt möjligt. Här en fåtölj till Wallmans Salonger i Köpenhamn 2014.
Freestyle Phanatics på Kulturhuset i Halmstad 2013.