Kultur och miljöprojektet "Sopoperan", Halmstad 2008 Kultur och miljöprojektet "Sopoperan", Halmstad 2008

Jag har skapat rekvisita och dekor till olika föreställningar och evenemang och haft förmånen att få delta i större projekt som bland annat Vågspel, Sopoperan, FETT ochTall Ships Races.

På Ljus och Dekor får jag i omgångar chansen att fortlöpande jobba med spännande scenografier och rekvisita, både för utom och inomhusscener.

I mitt arbete som utställningstekniker bygger, installerar och hänger jag utställningar i museala miljöer, både med äldre och samtida konst.

 

I teaterns värld är allt möjligt. Här en fåtölj till Wallmans Salonger i Köpenhamn 2014.
Freestyle Phanatics på Kulturhuset i Halmstad 2013.